kyrktornet

sidoblixt

pildammsparken

kamerastativ

kusliga träd

pildammen

oväder

oväder

oväder

oväder

oväder

oväder

oväder

oväder

oväder

oväder

regnstänk